Water Flows and Color Shows

Lin Shaing-Yuan Huang Chung-Tai David King
Sha Ching-Hwa Liu Jianhua Liou De-Shing
Li Limin
Liao Mei-Lan Ao Zi Pinky Chiang
Fan Hua
Yin Yi Chang Jia-Zun Lee Shuchang
Feng Xian-Ming