Nominated List

The following is the list of the nominated artists:(Nominated List are sorted by artist’s name in English.)

Aljohara
Ayuna
Chang Yi-Chen
Chen Kuan-Feng
Chen Yin-Hung
Chung Kung-Che
Enric Rubio Serra
Franck Renand
Hilda Rezaei
Huang Shih Ying
Jennifer Chen
Juca Maximo
Kang Chia-Chun
Kuhn-Chuang,Cindy
Kwong Chi Man
Law Wing-Ting
Lee Mei-Sa
Lee Mu-Chi
Lin Hui-Li
Lin, Bo-Wei
MSLLS
Patrick J. Moran
Peir Shiow Meei
Pinar Toker
Quennie Uy
Ryo Kajitani
Sara Sammakia
Svetlana Grecova
Tomas Castano
Tomas Guzman
Wang Shih-Fen
Wong Hun Keung
WU CHANG-MAO
Wu Chen-Yi
Wu Zheng-Ta
Ya Chi-Lai

 

Art Revolution Taipei Executive Committee 11F, No.167, Sec.5, Mingsheng E. Rd., Taipei, Taiwan
Tel: +886-2-7743-7788 Fax: +886-2-7743-2333 Email: artrevolution@arts.org.tw www.arts.org.tw